Höstutbildningen

2013 hjälpte Naks Media Group MUF Stockholm att ta fram en logotyp till deras Höstutbildning. Resultatet ser ni nedan.