Urban ReCycling

Naks Media har hjälpt Jonathan och hans företag Urban ReCycling med hemsida och logotype. Urban ReCyckling tar hand om överblivna cyklar, resturerar dem och ser sedan till att de får ett nytt hem. Hemsidan bygger på Automattics tema Sketch och är därefter modifierat för att passa just Urban Recycling.