Lisseken

Lisseken

Naks Media Group har hjälpt Lisseken med deras hemsida och deras logotype. Hemisdan bygger på Elegant Themes tema Divi och är sedan modifierat av Naks Media Group för att passa Lisseken. Lisseken lisseken.se Kontakta oss så berättar vi...
Urban ReCycling

Urban ReCycling

Naks Media har hjälpt Jonathan och hans företag Urban ReCycling med hemsida och logotype. Urban ReCyckling tar hand om överblivna cyklar, resturerar dem och ser sedan till att de får ett nytt hem. Hemsidan bygger på Automattics tema Sketch och är därefter modifierat...
Höstutbildningen

Höstutbildningen

2013 hjälpte Naks Media Group MUF Stockholm att ta fram en logotyp till deras Höstutbildning. Resultatet ser ni nedan. Kontakta oss så berättar vi...